Slik jobber vi

 1. Research
  I starten av et prosjekt tilegner vi oss kunnskap om kundens strategi, målgruppe, konkurrenter og mål for prosjektet. Har prosjektet livets rett, eller finnes det andre bedre løsninger som vil tjene kunden bedre?
 2. Ideutvikling og visuellt uttrykk
  I denne fasen innhentes det inspirasjon og nye impulser før det utvikles ideskisser for videre retningsvalg. Kunden presenteres for ulike mulige løsninger og i samarbeid utvikles det et utgangspunkt for videre framdrift.
 3. Design og ferdigstilling
  Her utvikler vi det endelige utrykket. Bildebruk, grafikk, farger og typografi flettes sammen for å bli det ferdige produktet. Etter at designet er godkjent klagjøres det for produksjon og oversendes til produksjon/kunde.
 4. Lansering og vedlikehold
  Når produktet er ferdig er det tid for lansering. Markedsføring, synliggjøring og videreutvikling av første produksjon kan vi bidra med på veien videre.

Våre produkter

Strategi

Ved å gjøre bevisste valg rundt hvordan man for eksempel ønsker å bli oppfattet, hvilket marked man skal nå eller hvilken posisjon man ønsker er det lett å måle om man har oppnått ønsket resultat når prosjektet er ferdigstillt. Markedsføring er en investering man får mest igjen for ved å forankre markedsarbeidet i en strategi og fastsatte mål for prosjektet.
– Slik skapes den beste markedsføringen.


- Merkevarestrategi
- Identitetsdokument
- Analyse markedsplassering
- Designledelse i prosess

Logo og Profil

Hensikten med en profil er at den skal opprettholde et helhetlig utrykk på alle flater hvor bedriften presenteres. Profilen skal være tydelig, fungere godt i bruk, og underbygge bedriftens identitet. Utviklingen av de visuelle uttrykkene forankres i bedriftens målgruppe og strategiske mål.
–Slik skapes de beste profilene.

 • Navneutvikling
 • Logo-, mønster- og profilutvikling
 • Maler til nødvendig materiell
 • Profilhåndbok

Webdesign

En god nettside forteller en levende og troverdig historie basert på klare
mål for hvordan brukeropplevelsen skal være. Den er skreddersydd
bedriftens behov med interessant og unikt innhold tilpasset alle flater.
Visuell forankring av funksjonalitet, estetikk og at den treffer målgruppen bidrar til
økt gjenkjennelse og effekt knyttet til bedriftens identitet.
– Slik skapes de beste nettsidene.

- Brukervennlig redigeringsverktøy
- Google Analytics
- Nettbutikk
- Tilpasset alle flater

Publikasjon

En publikasjon skal engasjere, informere og treffe målgruppen på en måte som gjør at innholdet legges merke til og huskes. Konseptet utvikles med utgangspunkt i en mal basert på bedriftens
profil og den historien som skal formidles. Grafisk design forsterker og løfter fram budskapet uavhengig av om det er en digital produksjon eller tradisjonell trykksak.
– Slik skapes de beste publikasjonene.


- Flyer/DM
- Brosjyre/folder
- Årsmelding
- Kataloger
- Publikasjon/bok

Annonsering og kampanjer

Annonser skal tydeliggjøre et budskap i forhold til et mål bedriften har. Det kan være utlysning av ledig stilling, budskapsformidling, fokus på produkt, identitetsbygging eller liknende. Vi tar utgangspunkt i målet for å utvikle en annonse eller kampanje som er tilpasset målgruppen og de ulike flater som skal benyttes til formidlingen. Det visuelle uttrykket kan bestå av alt fra grafikk, foto, film og tekst som samlet utgjør et helhetlig uttrykk med høy treff-frekvens på de ulike flatene.
–Slik skapes de beste annonsene.


- annonseplan
- konseptutvikling
- avis
- nett
- plakater
- trykksaker/DM
- sosiale medier 

Stand og profilering

En god stand skal være et blikkfang med et budskap som vekker interessen hos målgruppen. Det er viktig å skille seg ut, være relevant og tydelig når man er i konkurranse med andre.

Profilering som utvikles skal være nyttig, relevant og være med å synliggjøre bedriften på  en positiv måte for målgruppen.
– Slik skapes den beste profileringen

- Konseptutvikling
- RollUp
- Messevegg
- Banner
- Bekledning

Pakningsdesign

Et godt pakningsdesign er tilpasset identiteten, produktet og D-pack. Skiller seg ut fra konkurrenter,  hensyntar produktets plassering i butikk og vekker interessen for målgruppen. Vi ser på hvordan man kan utvikle designet i forhold til de overnevnte punktene og kan bidra i fht. planlegging av kampanjer rundt lansering og markedsføring av produkt for å øke salg og bidra til økt gjenkjennelse.
– Slik skapes det beste pakningsdesignet.

- Esker
- Etiketter
- Poser
- CD cover
- Dvd cover
- Kjøtt
- Bakevarer
- Kartong
- Flasker 

Skilt og foliering

Skilt og foliering gjør bedrifter synlig og kan bidra til en tydeligere gjenkjennelse og kjennskap til merkevaren. Profilering i og utenfor lokaler skal underbygge identiteten og være med å løfte helhetsinntrykket.

Bildekor skal synliggjøre bedriften i bybildet og gjøre bedriftens identitet synlig på en tydelig og helhetlig måte.

Skilting skal være logisk, informativ og plassert med nøyaktighet for tydelig og klar anvisning.

Taktil skilting skal være utviklet i tråd med de rettningslinjer som til enhver tid foreligger og med utgangspunkt i brukerens bevegelsesmønster og behov.
– Slik skapes den beste skiltingen

- Skiltplan bygg
- Skilting utvendig/innvendig
- vindusfolie
- banner
- bildekor som løfter profilen fram
- taktile skilt
- plate-, eske-, vegghengt- frittstående- el. lysskilt 

Kortdesign

Spiren er ett av Norges ledende designbyrå innen kortdesign med kompetanse som strekker seg tilbake til år 2000. Vi har inngående kunnskap om produksjonsmessige utfordringer og muligheter og har et utmerket samarbeid med produksjonene. Vi holder oss også oppdaterte mht de reglene som gjelder hos Visa, Mastercard og Bank Axept.

Kortet er flaten der banken får være synlig i hverdagen til kundene. Bankens profil og verdier skal forankres i kortdesignet, men det skal også være personlig mot brukeren. Et bedriftskort skal signalisere noe helt annet enn barnekortet, selv om de kan være i familie. – Slik skapes de beste kortdesign.

- Oppdatert mht regler og trender
- Levere produksjonsklare filer til produksjon
- Utnytte effektene best mulig
- Designledelse
- Konseptutvikling